UNLIMITED Travel Agency & Tour Operator

 

 We are Obsessed by Quality

 

 

Që nga fillimi, ne kemi arritur në një nga kompanitë më të mira të menaxhimit të udhëtimeve në botë. Sekreti prapa suksesit tonë është angazhimi ynë i vazhdueshëm ne cilësinë e shërbimeve ndaj klientit dhe një investim në teknologji inovative për të gjetur koston më të ulët ne menyre qe t'u sigurojmë klientëve tanë shërbimin më të mirë të mundshem.

 Ju tani mund të gjeni informacion për të gjitha produktet e udhëtimit dhe të shërbimeve që ne ofrojmë, si dhe të rejat e fundit të udhëtimit. Ne përpiqemi  t'ju japin informacion për t'ju mbajtur të informuar në lidhje me ngjarjet aktuale si dhe me çdo produkt të ri ose shërbim

 

Ne jemi një agjensi e plotë udhëtimi me përvojë disa vjecare. Ne jemi ekspertë në industrinë e udhëtimit dhe specialistët tanë mund të japin informacione për një numër të ndryshem destinacionesh ne mbare boten.

 

Na Kontaktoni...

 

Since the beginning, we've reached one of the companies best travel management in the world. The secret behind our success is our continuing commitment to quality customer service and investing in innovative technologies to find the lowest cost in order to provide our customers the best service possible.

 
You can find information on all travel products and services we offer, as well as the latest trip. We try to provide information to keep you informed about current events and every new product or service

 
We are a full travel agency with several years experience. We are experts in the travel industry and our specialists can provide information on a number of different destinations worldwide.

 
 Contact Us...

Contact

UNLIMITED Travel Agency & Tour Operator

info@unlimitedtravel.al

L.no.4 St"Skenderbeg" no.56 Durres-Albania
Building near Railways Station

Tel.+355 52 2 33693
Fax.+355 52 2 33693
Mob.+355 69 20 30133

Search site

Looking for a great value holiday?

Relax, you're in the right place.

 

Find your ideal holiday from our quick search links below

or click for our holiday search form

 

         Unlimited Travel & more
       
         Promote Your Page Too

 Na Shkruani!

 
Doni të na beni një pyetje, ose një koment në lidhje me shërbimet që ofrojmë? Ju mund të na kontaktoni çdo kohë, me komentet dhe sugjerimet tuaja. Reagimi juaj është i rëndësishem për ne dhe na ndihmon të vazhdojme, të përmirësojme dhe të sigurojme shërbimin që JU meritoni!!

 Would you do us a question or a comment about the services we provide? You can contact us any time with comments and suggestions. Your reaction is important to us and helps us to continue, improve and provide the service that you deserve!

© 2010 All rights reserved. UNLIMITED Travel Agency & Tour Operator

Make a free websiteWebnode

UNLIMITED Travel Agency & Tour Operator L.nr.4 Rr"Skenderbeg" nr.56 Durres-Albania Building near Railway Station Tel. +355 52 233693 Fax. +355 52 233693 Mob.+35569 2030133 E-mail. info@unlimitedtravel.al website.unlimitedtravel.al