UNLIMITED Travel Agency & Tour Operator

Grupe Du - Ba / Groups Du - Ba

10/06/2010 11:25

 

  

 

KLIKO PER TE PARE CMIMET E GRUPEVE !!!!

 

 

 Pershendetje!

Ne jemi një kompani e vendosur në Durrës, Shqipëri qe ofron shërbime per udhëtime ne itinerare të ndryshem, të tilla si:

Durres-Bari-Durres me Anijet VENTOURIS FERRIES

                                            &   EUROPEAN SEAWAYS 

Çmimet variojne nga sezoni në të cilin pasagjeret vendosin për të udhëtuar.
Tabela më poshtë përmbledh procesin, le të themi  në veçanti për grupe:

 


 

Shënime: taksat e portit janë të përfshira edhe në çmimin e përmbledhur në tabelën në vijim, për DURRES - Bari dhe
            
Bari - Durres, si dhe, do të thotë se pasagjerët nuk duhet të paguajnë para shtesë.


* Detyrimi ynë dhe kënaqësia është për:
-  Ofrimin e një strehimi të sigurtë për të dy, pasagjerët dhe autobusin, në thelb biletave perkatese;
-  Mirë se ardhjen e grupit;
-  Perfundimin e plotë të gjitha procedurave që kanë të bëjnë me check-in e udhëtarëve dhe vulosjen e pasaportave të tyre;
-  Per te zgjidhur ndonje problem te vogel që ata mund të përballen, në mënyrë që ata të bëjnë nje udhetim te l këndshem.
- Shoferi dhe personi udhëzues janë pa pagesë (gratis), duke përfshirë ushqimin dhe dhomen.

* Ne kerkojme nga ju (obligimet) se:
- Ju do të na dërgoni të gjitha informacionet e nevojshme, së paku 2 ose 1 ditë para ditës së udhëtimit, për pasagjeret, duke përdorur një  tabelë që ne do të sigurojme për ju me e-mail.

- Pagesa duhet të bëhet një ose dy ditë para datës së udhëtimit nga ana juaj nepermjet një banke. Për këtë marrëveshje te fundit, ne do të flasim më tej në ditët e ardhshme.


Duke shpresuar se ju do të jeni të interesuar të bëni biznes me ne, ne ju urojme një ditë të mrekullueshme!

           

 

  Hello!

We are a company situated in Durres, Albania providing travelling services for different itineraries, such as:

DURRES-BARI-DURRES with  VENTOURIS FERRIES.

                                            & EUROPEAN SEAWAYS

                                                   

The prices depend upon the season on which the passenger decide to travel.

The table below summarizes process for groups:

 


 

Notes: Port taxes are also included on the price summarized in the table below, for DURRES – BARI and

            BARI – DURRES aswell, meaning that the passengers do not have to pay extra money.

 

 

* Our obligation and pleasure is to:

 - Provide a secure accommodation for both the passengers and bus, basically the respective tickets;

 - Welcome the group;

-  Complete all the procedures that have to deal with the check-in of the passengers and the stamping of their passports

Resolve any inconveniency that they might face in order to make out of it an enjoyable tavel.

- The driver and the guide person are free(gratis), including food and cabin.

 

* We exept from you(your obligations ) that:

 - You will send us all the necessary information, at least 2 or 1 days before the travel day, about the passenger, using a template table that we will provide to you by e-mail.

- Payment should be made one or two days before the travel date by the mean of a bank. For this last arrangement, we will talk further more in the coming days.

 

 Hoping that you will be interested in doing business with us, we wish you a wonderful day!

                                                                           

Contact

UNLIMITED Travel Agency & Tour Operator

info@unlimitedtravel.al

L.no.4 St"Skenderbeg" no.56 Durres-Albania
Building near Railways Station

Tel.+355 52 2 33693
Fax.+355 52 2 33693
Mob.+355 69 20 30133

Search site

Looking for a great value holiday?

Relax, you're in the right place.

 

Find your ideal holiday from our quick search links below

or click for our holiday search form

 

         Unlimited Travel & more
       
         Promote Your Page Too

 Na Shkruani!

 
Doni të na beni një pyetje, ose një koment në lidhje me shërbimet që ofrojmë? Ju mund të na kontaktoni çdo kohë, me komentet dhe sugjerimet tuaja. Reagimi juaj është i rëndësishem për ne dhe na ndihmon të vazhdojme, të përmirësojme dhe të sigurojme shërbimin që JU meritoni!!

 Would you do us a question or a comment about the services we provide? You can contact us any time with comments and suggestions. Your reaction is important to us and helps us to continue, improve and provide the service that you deserve!

© 2010 All rights reserved. UNLIMITED Travel Agency & Tour Operator

Make a free websiteWebnode

UNLIMITED Travel Agency & Tour Operator L.nr.4 Rr"Skenderbeg" nr.56 Durres-Albania Building near Railway Station Tel. +355 52 233693 Fax. +355 52 233693 Mob.+35569 2030133 E-mail. info@unlimitedtravel.al website.unlimitedtravel.al