UNLIMITED Travel Agency & Tour Operator

Hyrje / Introduction

18/04/2010 21:47

  

 

                                                                       

Ne bëjmë gjithçka që duhet për të përmbushur dhe kërkuar nevojat e çdo udhëtari të biznesit. Ne ofrojmë shërbime të menaxhimit të udhëtimit për krerët e disa korporatave. Ne përdorim teknologjine për të siguruar ndjeshmëri totale për nevojat tuaja të koorporatave.Nëse keni nevojë për ndihmë ne planifikimin e udhëtimit të koorporatës për biznesin tuaj, duke planifikuar një turne grup apo takim, ne kemi zgjidhje të udhëtimeve të biznesit për të akomoduar nevojat tuaja.

 

We do whatever it takes to meet the demanding needs and every business traveler. We offer travel management services to some coorporate leaders. We use technology to ensure total sensitivity to your needs coorporative. If you need assistance in coorporate travel planning for your business, planning a tour group, or meeting, we have solutions to business travel to accommodate your needs.

 

 

Contact

UNLIMITED Travel Agency & Tour Operator

info@unlimitedtravel.al

L.no.4 St"Skenderbeg" no.56 Durres-Albania
Building near Railways Station

Tel.+355 52 2 33693
Fax.+355 52 2 33693
Mob.+355 69 20 30133

Search site

Looking for a great value holiday?

Relax, you're in the right place.

 

Find your ideal holiday from our quick search links below

or click for our holiday search form

 

         Unlimited Travel & more
       
         Promote Your Page Too

 Na Shkruani!

 
Doni të na beni një pyetje, ose një koment në lidhje me shërbimet që ofrojmë? Ju mund të na kontaktoni çdo kohë, me komentet dhe sugjerimet tuaja. Reagimi juaj është i rëndësishem për ne dhe na ndihmon të vazhdojme, të përmirësojme dhe të sigurojme shërbimin që JU meritoni!!

 Would you do us a question or a comment about the services we provide? You can contact us any time with comments and suggestions. Your reaction is important to us and helps us to continue, improve and provide the service that you deserve!

© 2010 All rights reserved. UNLIMITED Travel Agency & Tour Operator

Make a free websiteWebnode

UNLIMITED Travel Agency & Tour Operator L.nr.4 Rr"Skenderbeg" nr.56 Durres-Albania Building near Railway Station Tel. +355 52 233693 Fax. +355 52 233693 Mob.+35569 2030133 E-mail. info@unlimitedtravel.al website.unlimitedtravel.al